• Phạm Nguyễn Thiện
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ
 • 0987681066
 • thiencanhht@gmail.com
 • Đại học sư phạm Ngữ Văn
 • Nguyễn Xuân Hải
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiêu trưởng
 • 0945938533
 • Đại học sư phạm Ngữ Văn
 • Nguyễn Hồ Bắc
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiêu trưởng